Om föreningen

Hemitkåren är en förening för de boende på hemmet, dvs hemiterna. Som boende förbinder du dig genom kontraktet att betala medlemsavgiften varje termin. Hemitkåren har en rad uppdrag som belönas med hemitkårspoäng. Dessa poäng ligger till grund för fördelningen av licrum och lägenheter.

Hemitkårens ordförande kallas qrator (Q) och till honom eller henne går det bra att vända sig med frågor och funderingar om Arken. Dessutom kan du läsa om allt som Hemitkåren gör i Arkahandledningen som du får av biträdande qrator (BiQ).

Föreningen har tre ordinarie möten per termin.

Uppdragen i huset

Arbetsutskottet (AU):

 • Q
 • BiQ
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Husmor
 • Husfar
 • Konsult

Övriga poster:

 • Agraramanuens
 • Bastuamanuens
 • Biblioteksamanuens
 • Blomamanuens
 • Festkommitté
 • Flaggkonstapel
 • Fotoamanuens
 • Frysfacksamanuens
 • Glamanuens
 • IT-kommitté
 • Krönikör
 • Stipendiefondsrepresentant
 • Styrelserepresentant
 • Styrelsesuppleant
 • Tidningsamanuens
 • Timmerman
 • Tvättstugeamanuens
 • Tygamanuens
 • Valberedning
 • Volontär
 • Revisorer